Privacy Policy & Cookie verklaring

DISCLAIMER

Algemeen
De RDM Kantine is onderdeel van de Dudok Horeca Groep (hierna te noemen: Dudok). Dudok verleent u hierbij toegang tot www.www.rdmkantine.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen, die door Dudok en derden zijn aangeleverd. Dudok behoudt zich daarbij het recht om op ieder moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoelt als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Dudok. 

Beperkte aansprakelijkheid
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid, deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Dudok. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Dudok. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Dudok, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Reserveren
Op alle door Dudok aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. De UVH zijn de algemene voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven en aanverwante bedrijven, horecadiensten verlenen en overeenkomsten sluiten. Deze voorwaarden zijn te raadplegen via https://www.khn.nl/uvh-nl.

Sinds 1 juli 2008 is het niet meer toegestaan om te roken in horecagelegenheden. Dudok is hierop uiteraard geen uitzondering.

PRIVACY

Dudok respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de activiteiten, die nodig zijn om uw vraag en/of opmerking af te handelen.

Dudok zal uw persoonlijk identificeerbare informatie niet verkopen, verhuren, uitlenen of in lease geven aan anderen, tenzij dit met u toestemming gebeurt of de wetgeving dit van ons eist. Dudok zal de persoonlijke identificeerbare informatie, die u online aan ons verstrekt, niet op andere dan de hierin beschreven wijzen gebruiken of openbaar maken, zonder u hier eerst van op de hoogte te stellen en u de mogelijkheid te bieden hiervan af te zien.


COOKIE VERKLARING

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een webserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte website en bevat een aantal gegevens over dit bezoek:

Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dan kunt u deze in de webbrowser uitschakelen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld, dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Veelal kunt u hierna toch onbeperkt gebruik maken van de website. Het is echter mogelijk dat bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren wanneer cookies worden geweigerd.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie, die wij ontvangen op onze website.

Dudok is tevens tegen spam- en ongevraagde reclame. Indien u alsnog van mening bent ongewenst e-mails van ons te ontvangen, kunt u dit kenbaar maken. U vindt onze contactgegevens op de contactpagina. Wij zullen uw adres op uw verzoek uit ons bestand verwijderen.